Cô Gái Có Một Threeway Chim Ăn Phiên

chú thích hình ảnh,

Cô Gái Có Một Threeway Chim Ăn Phiên, Thẩm Hạo vô lực ngã xuống sô pha, nhìn trần nhà trắng như tuyết, miên man suy nghĩ, lại không có bất kỳ đầu mối gì.