Á một mình cô gái Nami Kimura được cô ta ướt gái cày

chú thích hình ảnh,

Á một mình cô gái Nami Kimura được cô ta ướt gái cày, Nàng giao phó cái lồn cho chồng ngậm nút rồi cứ như bộ lồn đó không còn tồn tại.