Bi người đàn ông khỏa thân thô gapinig chọc ...

chú thích hình ảnh,

Bi người đàn ông khỏa thân thô gapinig chọc ..., Kim Đan giả như ông mà không làm gì được thì nói gì đến tên Luyện đan sư Trúc cơ sơ kỳ kia chứ.