Tôi vợ tuyệt vời. 02avi

chú thích hình ảnh,

Tôi vợ tuyệt vời. 02avi, Hắn dự định trong vài ngày tới từ từ thuyết phục Khánh Phương chấp nhận làm tình tay ba với mình và Minh Tạo.