Úp MẶT XUỐNG cái MÔNG LÊN XÁC, MỘT CHÚT thông đít con ĐIẾM thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Úp MẶT XUỐNG cái MÔNG LÊN XÁC, MỘT CHÚT thông đít con ĐIẾM thổi kèn, Dương đứng lặng nhìn cảnh tượng thê lương, trước đây hắn không hề ưa Long tộc, nhưng chủ yếu là vì Long tộc khi đó bị cai trị bởi hội trưởng lão cổ hủ độc đoán.