Còn 3 thông Minh cảnh làm tình

chú thích hình ảnh,

Còn 3 thông Minh cảnh làm tình, Hai người nhanh chóng làm quen, Chúc Anh Đài dọn dẹp đồ đạc một chút, xong xuôi liền ngồi xuống nghỉ ngơi.