SEXY Y TÁ CHẾT TIỆT.3gp

तस्वीर का शीर्षक ,

SEXY Y TÁ CHẾT TIỆT.3gp, Nhận thấy bóng tối gần như vô hiệu trước Dương, Độc Hành vặn cổ và bẻ khớp tay răng rắc, cơ thể hắn dần hóa thành một tên ác quỷ hung hãn và lao về phía Dương.