Ba vị lớn

chú thích hình ảnh,

Ba vị lớn, Khánh Phương đứng lên cả người lảo đảo gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.