Mặc vợ áo ngực, và sử dụng mấu

chú thích hình ảnh,

Mặc vợ áo ngực, và sử dụng mấu, Nâng chân dì ra, tôi quỳ xuống đất giữa 2 đùi dì, Tôi úp mặt vô háng dì, hé miệng cắn nhẹ cái mu.