Nga Rita và Sveta dã ngoại nào

chú thích hình ảnh,

Nga Rita và Sveta dã ngoại nào, Nhưng sau chuyện này, cả buổi sáng Thẩm Hạo cũng không còn nhìn thấy Sở Uyển Ngôn nữa, tựa hồ nàng đang cố ý trốn tránh hắn.