Hư hỏng, tóc nâu chia sẻ một con cu.

chú thích hình ảnh,

Hư hỏng, tóc nâu chia sẻ một con cu., Dương có kinh nghiệm nhận biết chuyển biến cơ thể Nhi khi cấn bầu, dễ nhận thấy nhất là mông vú đều to nung núc.