RedGIFs tóc đỏ nóng, vớ dài như một con điếm

chú thích hình ảnh,

RedGIFs tóc đỏ nóng, vớ dài như một con điếm, Nào, giới thiệu làm quen cho cậu một chút, vị này là Vương tổng, một trong những cổ đông của tổng công ty chúng ta, hôm nay đặc biệt tới thị sát.