Vụng Về, Babe

तस्वीर का शीर्षक ,

Vụng Về, Babe, Máu trong lồn lại tiếp tục ứa ra thấm vào miếng băng mỏng… Má… nói chuyện giống như nhìn thấy chi tiết đến vậy.