Đáng yêu RH&T Vớ

chú thích hình ảnh,

Đáng yêu RH&T Vớ, Ban đầu hắn mời Hoài Nam đến theo lời Văn Hòa cũng chẳng qua là tò mò hiếu kỳ về nhan sắc của Khánh Phương.