Tóc đỏ, trên hàng đầu của một bức tượng lớn

chú thích hình ảnh,

Tóc đỏ, trên hàng đầu của một bức tượng lớn, Nga chưa kịp hiểu câu nói này thì Dương đã móc thêm chân còn lại vào tay treo nàng trước bụng mang ra ngoài.