Chín nghiệp dư có nhóm ba tình dục

chú thích hình ảnh,

Chín nghiệp dư có nhóm ba tình dục, Trong bụi chuối có tiếng Thích Đông nghêu ngao hát: Mộng kiêu sa nơi cung đình xa hoa, ai ru ta lạc chốn hồng trần… Ứ ứ Phẹt….