Ngắn, Đen Sau khi Bắn Nó

chú thích hình ảnh,

Ngắn, Đen Sau khi Bắn Nó, May mà sông lười ngày thường cũng vắng không thì không biết giấu mặt sao lun.