Rất nhiều trẻ chặt xinh đẹp ... ... chó chết

chú thích hình ảnh,

Rất nhiều trẻ chặt xinh đẹp ... ... chó chết, Còn về cơ hội được sống tiếp nàng hoàn toàn không nghĩ tới nữa… Vì vài ngày trước Thy Thy đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình.