Đen cô Gái Cưỡi Thằng -- vào thứ tư tôi có Thể thứ 5

chú thích hình ảnh,

Đen cô Gái Cưỡi Thằng -- vào thứ tư tôi có Thể thứ 5, Khánh Phương buông thõng hai tay, ánh mắt thiêu đốt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh của anh.