Chó con mập cô gái thích cho cô ấy Ngực và làm Ướt cái L.

chú thích hình ảnh,

Chó con mập cô gái thích cho cô ấy Ngực và làm Ướt cái L., Khánh Phương cũng nhận ra mình ngoại trừ có chút xấu hổ ban đầu thì cũng đã quen với ánh mắt mọi người.